Algemene Tentoonstelling Quiltersgilde

De algemene tentoonstelling van het Quiltersgilde is weer voorbij…

Opening door de voorzitter van het Quiltersgilde.
2014 ATT Arnhem 040

De tentoonstelling was prachtig ingericht, de quilts hingen mooi. Er was veel aandacht aan besteed.
De Quilts van onze groep Quilten Speciaal hingen in het midden van de kerk.

foto: Mariet Rankenberg

foto: Mariet Rankenberg

De eerste dag zijn de aanwezige cursisten tezamen met enkele docenten langs alle eindwerkstukken gegaan, sommige zowel cursisten als docenten hadden de eindresultaten nog niet gezien.
Hier en daar werd feedback gegeven. Daar werd ik blij van.

Mijn eindwerkstuk voor Quilten Speciaal hing op deze tentoonstelling.

Levensdraden 150 x 45 cm

De “imker” mijn vader,- levensdraad – staande in het koolzaadveld waar de bijen het zaad bestuiven. Wanneer er geen bestuiving meer plaatsvindt, gaat de natuur achteruit. Een levensdraad voor de gehele wereld.

2014 ATT Arnhem 025
Gebruikte materialen: zelf geverfde katoen, voile en zijde voile.
Techniek: paperlamination, afbindtechniek, draadschetsen, hand- en machinaalborduren.

Tevens is er een detailfoto van mijn eindwerkstuk bij het artikel Art quilts docenten toegevoegd.
Zie hiervoor blz. 58, 59 in het Quiltnieuws september 2014. Interview door Henk Lijding over Hannie Spierenburg,  art quilts docent: QS en het eindwerkstuk.

2e detail eindopdracht Rolanda Prins QS